PRAWA AUTORSKIE

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlega ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność SodaBlastSystems.pl lub zostały wykorzystane za zgodą ich właścicieli.

Kopiowanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną zawartości jak i całości tego serwisu www jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z SodaBlastSystems.pl w formie pisemnej.

Wykorzystywanie znaków towarowych, których właścicielem lub upoważnionym do posługiwania się jest SodaBlastSystems.pl, bez zgody SodaBlastSystems.pl jest zabronione.

Pojedyncze dokumenty publikowane przez SodaBlastSystems.pl w ramach tego serwisu www mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.

UWAGA: Wszelkie przypadki kradzieży tekstów, zdjęć czy znaków towarowych ze stron SodaBlastSystems.pl będą ścigane przez upoważnioną przez nas kancelarię adwokacką.